اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210489/اقدامات-دارالشفا-امام-در-قبال-کرونا&text=اقدامات دارالشفا امام در قبال کرونا

اشتراک گذاری