اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210694/توزیع-غذای-متبرک-در-بیمارستان-لقمان-حکیم-سرخس&text=توزیع غذای متبرک در بیمارستان لقمان حکیم سرخس

اشتراک گذاری