اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210780/بازدید-تولیت-آستان-قدس-از-روند-تهیه-50-هزار-بسته-کمک-معیشتی-و-بهداشتی-ویژه-محرومان&text=بازدید تولیت آستان قدس از روند تهیه 50 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی ویژه محرومان

اشتراک گذاری