اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210814/ضدعفونی-و-توزیع-محصولات-لنبی-رضوی-در-بیمارستانها&text=ضدعفونی و توزیع محصولات لنبی رضوی در بیمارستانها

اشتراک گذاری