اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210830/توزیع-غذای-متبرک-در-بیمارستان-های-نیشابور&text=توزیع غذای متبرک در بیمارستان های نیشابور

اشتراک گذاری