اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210862/تهیه-و-توزیع-غذای-متبرک-توسط-خادمیاران-در-بیمارستان-های-استان-تهران&text=تهیه و توزیع غذای متبرک توسط خادمیاران در بیمارستان های استان تهران

اشتراک گذاری