اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/137232/خانم-دکتر-نفیسه-ثقفی&text=خانم دکتر نفیسه ثقفی

اشتراک گذاری