اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/137268/خانم-دکتر-بی-بی-فاطمه-حقیر-السادات&text=خانم دکتر بی بی فاطمه حقیر السادات

اشتراک گذاری