اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/137309/رشته‌ای-بر-گردنم-افکنده-دوست&text=رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست

اشتراک گذاری