اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/18206/second-round-goharshad-prize-held&text=The second round of the Goharshad Prize is held

اشتراک گذاری