اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/18977/همایش-علمی-«فرهنگ-رضوی-و-بانوان-فرهیخته-و-نیکوکار-بزرگداشت-بانو-ستی-فاطمه»-برگزار-می-شود&text=همایش علمی «فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه» برگزار می شود

اشتراک گذاری