اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/18985/سخنرانی-نماینده-برگزیدگان-غیرایرانی&text=سخنرانی نماینده برگزیدگان غیرایرانی

اشتراک گذاری