اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/18991/جایزه-جهانی-به-نام-«بانوگوهرشاد»-و-به-منظور-تجلیل-از-بانوان-فرهیخته-و-پرهیزکار-برگزار-شد&text=جایزه جهانی به نام «بانوگوهرشاد» و به منظور تجلیل از بانوان فرهیخته و پرهیزکار برگزار شد

اشتراک گذاری