اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/18997/جایزه-جهانی-گوهرشاد،-تلاشی-برای-شبکه-سازی-میان-بانوان-فرهیخته-و-نیکوکار-در-جهان-است&text=جایزه جهانی گوهرشاد، تلاشی برای شبکه سازی میان بانوان فرهیخته و نیکوکار در جهان است

اشتراک گذاری