اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19000/دیدار-رئیس-دبیرخانه-جایزه-جهانی-گوهرشاد-با-بانو-لنه-سمیرا-خادم-اهل-دانمارک&text=دیدار رئیس دبیرخانه جایزه جهانی گوهرشاد با بانو لنه (سمیرا) خادم اهل دانمارک

اشتراک گذاری