اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19012/برگزاری-همایش-علمی-فرهنگ-رضوی-و-بانوان-فرهیخته-و-نیکوکار-بزرگداشت-بانو-ستی-فاطمه&text=برگزاری همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه

اشتراک گذاری