اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19017/آئین-رونمایی-از-کتاب-«گزیدۀ-اسناد-مسجد-گوهرشاد»&text=آئین رونمایی از کتاب «گزیدۀ اسناد مسجد گوهرشاد»

اشتراک گذاری