اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19018/جایزه-جهانی-گوهرشاد-یک-حرکت-نمادین-است-و-هدف،-ترویج-فرهنگ-نیکوکاری-است&text=جایزه جهانی گوهرشاد یک حرکت نمادین است و هدف، ترویج فرهنگ نیکوکاری است

اشتراک گذاری