اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19020/جایزه-جهانی-گوهرشاد،-گامی-مهم-در-تشکیل-شبکه-جهانی-بانوان-نیکوکار&text=جایزه جهانی گوهرشاد، گامی مهم در تشکیل شبکه جهانی بانوان نیکوکار

اشتراک گذاری