اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19038/منبر-معروف-به-منبر-صاحب-الزمان&text=منبر معروف به منبر صاحب الزمان

اشتراک گذاری