اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19064/خانم-کبری-سیل-سپور&text=خانم کبری سیل سپور

اشتراک گذاری