اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19082/کمیته-های-علمی-همایش-فرهنگ-رضوی-و-بانوان-فرهیخته-و-نیکوکار-بزرگداشت-بانو-ستی-فاطمه&text=کمیته های علمی همایش فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه

اشتراک گذاری