اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/19094/نشست-خبری-همایش-علمی-«فرهنگ-رضوی-و-بانو-گوهرشاد»&text=نشست خبری همایش علمی «فرهنگ رضوی و بانو گوهرشاد»

اشتراک گذاری