اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://goharshad.razavi.ir/fa/63479/سومین-شب-شعر-بانوان-فرهیخته-و-نیکوکار&text=سومین شب شعر بانوان فرهیخته و نیکوکار

اشتراک گذاری