اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/138678/یکی-از-ماموریت-های-ما-حفظ-اماکن-متبرکه-از-هر-گونه-آسیب-است&text=یکی از ماموریت های ما حفظ اماکن متبرکه از هر گونه آسیب است

اشتراک گذاری