اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/167400/دیدار-با-کارکنان-وظیفه&text=دیدار با کارکنان وظیفه

اشتراک گذاری