اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/167829/همایش-تبیین-ماموریت-یگان-حفاظت-آستان-قدس-رضوی&text=همایش تبیین ماموریت یگان حفاظت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری