اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/169511/شرکت-سردار-علی-اکبر-افراسیابی-در-نماز-جمعه-مشهد-مقدس&text=شرکت سردار علی اکبر افراسیابی در نماز جمعه مشهد مقدس

اشتراک گذاری