اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/169826/هفته-نیروی-انتظامی-به-حافظان-نظم-و-امنیت-توسط-سردار-علی-اکبر-افراسیابی&text=هفته نیروی انتظامی به حافظان نظم و امنیت توسط سردار علی اکبر افراسیابی

اشتراک گذاری