اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/208906/سردار-علی-اکبر-افراسیابی-از-جانباز-شیمیایی-مجید-فضائل-الحسینی&text=سردار علی اکبر افراسیابی از جانباز شیمیایی مجید فضائل الحسینی

اشتراک گذاری