اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/209448/سردار-علی-اکبر-افراسیابی-از-خانواده-شهید-حسن-رضا-خاکستری&text=سردار علی اکبر افراسیابی از خانواده شهید حسن رضا خاکستری

اشتراک گذاری