اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://hefa.razavi.ir/fa/209456/سردار-علی-اکبر-افراسیابی-فرمـانده-یگان-حفاظت-آستـان-قـدس-رضـوی&text=سردار علی اکبر افراسیابی فرمـانده یگان حفاظت آستـان قـدس رضـوی

اشتراک گذاری