اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ilc.razavi.ir/fa/230/طرحنامه-همایش-گفتگوی-حقوقدانان-مسلمان&text=طرحنامه همایش گفتگوی حقوقدانان مسلمان

اشتراک گذاری