اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/135190/جشنواره-میراث-مکتوب-رضویع-تمدید-شد&text=جشنواره میراث مکتوب رضوی(ع) تمدید شد

اشتراک گذاری