اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/135299/برگزاری-جلسات-اخلاق-اسلامی-برای-پرسنل-کتابخانه-امام-رضا-ع-بیرجند&text=برگزاری جلسات اخلاق اسلامی برای پرسنل- کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند

اشتراک گذاری