اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/135540/کارگاه-مبانی-رویکرد-تعادلی-در-سواد-نوشتن-ویژه-کتابداران&text=کارگاه مبانی رویکرد تعادلی در سواد نوشتن ویژه کتابداران

اشتراک گذاری