اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/135691/بیستمین-همایش-انجمن-علمی-دانشجویی-علم-اطلاعات-دانشگاه-الزهرا-فراخوان-داد&text=بیستمین همایش انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات دانشگاه الزهرا فراخوان داد

اشتراک گذاری