اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/136993/ارائه-خدمات-رایگان-کتابخانه-گویای-رضوی-به-اعضای-نابینا-و-کم-بینا&text= ارائه خدمات رایگان کتابخانه گویای رضوی به اعضای نابینا و کم بینا

اشتراک گذاری