اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/136999/دومین-کنفرانس-بازیابی-تعاملی-اطلاعات-فراخوان-داد&text=دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات فراخوان داد

اشتراک گذاری