اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/137087/فضای-مطالعاتی-کتابخانه-امام-رضاع-بیرجند-مورد-استقبال-جوانان-قرار-گرفته-است&text= فضای مطالعاتی کتابخانه امام رضا(ع) بیرجند مورد استقبال جوانان قرار گرفته است

اشتراک گذاری