اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/137219/نگاهی-به-«گودال-اسماعیلی»&text=نگاهی به «گودال اسماعیلی»

اشتراک گذاری