اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/137964/طرح-نذر-در-کتاب-کتابخانه-امام-رضاع-تربت-حیدریه&text=طرح نذر در کتاب کتابخانه امام رضا(ع) تربت حیدریه

اشتراک گذاری