اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/138013/کتاب-«آمایش-و-پیمایش-خدمات-الکترونیک-در-ایران»-تالیف-سید-سعید-رضا-عاملی-از-سوی-انتشارات&text=کتاب «آمایش و پیمایش خدمات الکترونیک در ایران» تالیف سید سعید رضا عاملی از سوی انتشارات امیرکبیر راهی کتابفروشی‌ها شده است

اشتراک گذاری