اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/167878/کتابخانۀ-وزیری-یزد-از-نسخۀ-خطی-طب-با-قدمت-770ساله،-رونمایی-می‌کند&text=کتابخانۀ وزیری یزد از نسخۀ خطی طب با قدمت 770ساله، رونمایی می‌کند

اشتراک گذاری