اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/168153/500-نفر-در-مردادماه،-مهمان-زنگ-کتاب-شدند&text=500 نفر در مردادماه، مهمان زنگ کتاب شدند

اشتراک گذاری