اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/44415/رضا-بصیریان-جهرمی&text=رضا بصیریان جهرمی

اشتراک گذاری