اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/44442/مریم-ناخدا&text=مریم ناخدا

اشتراک گذاری