اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/67258/کارگاه-آموزشی-آشنایی-با-پایگاه-استنادی-web-scince-برگزار-می-شود&text=کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه استنادی Web of Scince برگزار می شود

اشتراک گذاری