اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/135173/گزارشی-ازجلسه-نقد-کتاب«سیاست-ورزی-در-عهد-صفوی،-قدرت،-دیانت-و-بلاغت»-اثرکالین-میچل،-مترجم-حسن&text=گزارشی ازجلسه نقد کتاب«سیاست ورزی در عهد صفوی، قدرت، دیانت و بلاغت» اثرکالین میچل، مترجم: حسن افشار

اشتراک گذاری