اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/168115/روایت-مطبوعات-از-انفجار-دفتر-نخست-وزیری&text=روایت مطبوعات از انفجار دفتر نخست وزیری

اشتراک گذاری